Especialitats Mèdiques

A POLICLINIC VILADECANS tenim estructurada la nostra assistència a través del SERVEI D’ATENCIO INMEDIATA format per Metges de família, Pediatres I Ginecòlegs, amb presencia de tots els dies de la setmana en horari de mati i tarda els tres equips.

El servei és altament resolutiu perquè disposa simultàniament dels recursos de Radiologia i d’Anàlisis clíniques necessaris per fer en el mateix moment totes les proves diagnòstiques que calguin per a una millor atenció.

Per altra banda tenim un complert quadre de ESPECIALISTES que atenen tant a adults com a nens, per fer el seguiment de les patologies especifiques amb una capacitat de resposta no superior a 48 hores.