Cardiologia

Branca de la medicina especialitzada en l’estudi del cor, les seves funcions i les malalties.

Doctor

Dr Pere Alvarez Garcia

Activitats

Visita
Electrocardiogrames
Ecocardiografía Doppler Color
Proves d’esforç
Holter Cardíac
Holter Tensió Arterial
Cardioversió
Ecografia amb contrast
Ecografia TSA
Control anticoagulació