Anàlisis Clíniques

Estudi en Laboratori de mostres biològiques per al diagnòstic de malalties.

Laboratoris

Echevarne

Proves

Test d’estrès
Detecció precoç càncer de còlon
Detecció precoç càncer pròstata
Test Prenatal No Invasiu
Sexe fetal en sang materna
ThrombosisChip
Preeclampsia
NatalChip®
Intolerància Alimentària
NutriChip®
Intolerància lactosa – fructosa
Panell AntiAging