Policlinic Viladecans

POLICLINIC VILADECANS va iniciar les seves activitats l’ any 2001 amb la voluntat de aportar a la nostra població un nou concepte dins del món de la sanitat privada. Amb una clara filosofia de servei reunim en unes acollidores instal·lacions a professionals mèdics de totes las especialitats, juntament amb els equips diagnòstics que permeten realitzar en una sola visita totes les consultes, anàlisis clíniques, radiografies i altres exploracions, sense llistes d’espera, ni desplaçaments innecessaris.

A POLICLINIC VILADECANS li garantim un elevat nivell assistencial gracies a l’alta qualificació dels professionals mèdics (tots amb amplia experiència hospitalària), i al personal auxiliar, que té com a prioritat el tracte humà, donant una atenció esmerada i personalitzada als pacients, per oferir-los-hi una assistència ràpida i eficient.